Telemetry Telematics and LMR 2-Way Radio Antennas

Telemetry-Sleeve Dipole Antennas      

Tlelmetry Galtronics

SINGLE SLEEVE DIPOLE      

 

MULTI SLEEVE DIPOLE

  • Dipole Ant. TNC(M), 824-1990MHz, PN 020356XXX-2136
  • Dipole Ant. TNC(M), 824-1990MHz, PN 020356XXX-2098
  • Dipole Ant. TNC(M), 824-1990MHz, PN 02035075-05036
  • Dipole Ant. SMA(M), 824-2170MHz, PN 020806XXX-2397
Language
Scroll to Top